Щодо дотримання норм трудового законодавства  під час ведення воєнного стану. 

Дата: 30.03.2022 15:11
Кількість переглядів: 549

Фото без опису

На разі  в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено 

воєнний стан відповідно на Указу Президента України від 24 лютого 2022 

року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України. 

Разом з цим, у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану Головним 

управлінням призупинено проведення планових та позапланових перевірок.  

В свою чергу Головне управління Держпраці в Одеській області 

продовжує виконувати свої функції з застосуванням електронних комунікацій 

і технологій у віддаленому доступі. 

Тому звертаючись до громадян, повідомляємо, що згідно статті 1 

Закону України «Про звернення громадян» громадяни мають право 

звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань 

громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних 

обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх 

статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх 

соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та 

скаргою про їх порушення. У разі порушення відносно вас норм трудового 

законодавства, ви можете звертатись до Урядової гарячої лінії за номером 

1545, надсилати листи до головного управління за адресою м. Одеса 

проспект Шевченка, 2, або на електрону адресу  dsp@od.dsp.gov.ua, а ми в 

свою чергу в межах наданих повноважень інформацію, яка буде викладена у 

ваших зверненнях приймемо до уваги та неодмінно буде врахована у 

подальшій діяльності. 

Хочеться зупинитися на більш поширених питаннях, які надходять від 

громадян до Держпраці та надати короткі роз’яснення: 

У зв’язку із ситуацією в Україні працівники на підприємстві 

вимагають видати на руки трудові книжки. Чи  має роботодавець на це 

право?  

Наразі, законодавство про працю не передбачає обов’язку роботодавця 

зберігати трудові книжки працівників. 

Але, відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку 

трудової діяльності працівника в електронній формі» включення Пенсійним 

фондом України до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх 

відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється протягом п’яти 

років з дня набрання чинності цим Законом на підставі відомостей, поданих 

страхувальником або застрахованою особою у порядку та строки, 

встановлені Пенсійним фондом України за погодженням із Міністерством 

соціальної політики і Міністерством економіки. 

Після завершення цих робіт наявні трудові книжки видаються 

працівникам особисто під підпис. 

Тому, якщо роботи по включенню відсутніх відомостей про трудову 

діяльність працівників до реєстру застрахованих осіб не завершені, відсутні 

підстави для видачі трудових книжок працівникам. Натомість, працівник 

завжди має можливість одержати завірену належним чином копію трудової 

книжки або витяг із неї. 

Чи можна звільняти за власним бажанням працівника чоловіка, і 

окремо жінку у воєнний стан (можливо там різні правила). І ще: що 

робити з жінкою, яка виїхала з дитиною за кордон і заяви не написала, 

просто повідомила, що вже за кордоном? 

Заборона на звільнення працівників з роботи за власним бажанням 

наразі відсутня.  

Якщо працівник залишив робоче місце виїхав з місця проживання у 

зв’язку із бойовими діями – відсутні підстави для звільнення працівника з 

роботи за прогул, але і зберігати за таким працівником середній заробіток 

немає підстав. 

 

Що робити по заборгованості із виплати заробітної плати? Що 

робити, коли в період воєнного стану немає можливості нарахувати і 

виплатити заробітну плату, або можна нарахувати, але не можна 

виплатити? 

Заробітна плата має виплачуватися не менше двох разів на місяць. Це 

норма. Але зараз ми маємо справу із форс-мажорними обставинами. Якщо 

виплата здійснюється через установи банків  - то об’єктивних підстав для 

невиплати заробітної плати набагато менше, ніж при виплаті заробітної плати 

у касі підприємства. 

Що стосується відповідальності за порушення строків виплати, то 

вирішальною є наявність складу правопорушення з боку роботодавця. Якщо 

не було об’єктивної можливості виплатити заробітну плату – це є підставою 

для звільнення від відповідальності, але не скасовує обов’язку виплати 

працівникам зарплату у повному обсязі за першої можливості. У разі 

виявлення порушення під час заходу контролю вноситься припис про 

усунення порушень, заходи притягнення до відповідальності застосовуються 

у разі невиконання припису.  

Працівниця має неповнолітніх дітей, дитсадки не працюють, нема з 

ким залишити дітей. Яку заяву писати, щоб бути з дітьми і не 

втратити заробіток?  

Таку можливість законодавство про працю не передбачає. В той же час, 

роботодавець може надати таким працівникам відпустки, як щорічні, так і 

додаткові, або без збереження заробітної плати. За наявності можливості 

виконання роботи поза межами приміщень роботодавця можна також 

оформити надомну або дистанційну роботу. 

Як оформити невихід на роботу працівників у воєнний час? І як в 

табелі робочого часу відмітити це? Відпусткою за власний рахунок? Чи є 

інші варіанти? 

Якщо немає можливості оформити дистанційну або надомну роботу, 

можна оформити відпустки, в тому числі без збереження заробітної плати, 

або відсутність з інших підстав. Звільнення за прогул в таких умовах 

недопустиме.  

На підприємстві працівника 24.02.2022 мобілізували. Які дії 

кадровика? Чи робиться запис до трудової книжки? 

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову 

службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом 

під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із 

числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за 

контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на 

проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до 

його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце 

роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, 

фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому 

кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних 

осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. 

Тобто, видається наказ про увільнення працівника від роботи на час 

проходження ним служби із збереженням середнього заробітку. 

Запис до трудової книжки не вноситься. 

Підкажіть, будь ласка, як правильно вийти з декретної відпустки під 

час воєнного стану. 

Жодні особливості виходу працівника на роботу після закінчення 

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку під час 

воєнного стану законодавством не визначені.  

Чи можна звільнити під час дії військового стану працівника із 

ініціативи адміністрації (скорочення штату). 

Заборони щодо звільнення працівників з роботи у зв’язку із скороченням 

штату або чисельності працівників законодавством про працю не 

передбачено. В той же час, якщо є можливість не звільняти такого 

працівника, то краще зачекати до оголошення демобілізації. 

Працівник покинув робоче місце без будь-якого повідомлення. Виїхав 

за межі України. Як платити іншому працівнику, прийнятому на місце 

тимчасово відсутнього працівника, якщо той, що виїхав, незвільнений? 

Оплата праці працівнику, прийнятому на роботу за строковим трудовим 

договором, здійснюється за посадою, на яку його прийнято. Факт відсутності 

основного працівника, який не виконує свої обов’язки, на це не впливає. 

Як діяти роботодавцю при запровадженні воєнного стану? 

Якщо суб’єкт господарювання не здійснює господарської діяльності – 

для працівників запроваджується простій. 

Нагадуємо, що простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю 

організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, 

невідворотною силою або іншими обставинами. 

У разі, якщо роботи продовжуються, діяти треба відповідно до вимог 

чинного законодавства про працю. 

Працівник не встиг приступити до роботи через воєнний стан. Чи 

зберігається за ним місце роботи? 

Якщо працівник не приступив до роботи без поважних на те причин, 

наказ про прийняття його на роботу може бути скасований. Якщо причина є 

поважною (наприклад, тимчасова непрацездатність), то діяти необхідно до 

процедур, визначених законодавством. 

Працівники пішли в тероборону, чи зберігається за ними місце 

роботи та середній заробіток? 

Які гарантії для громадян України, які долучились добровільно до лав 

самооборони, та покинули робоче місце. Офіційно виклику з воєнкомату 

не було. 

Чи поширюються гарантії щодо збереження середнього 

заробітку? 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про основи національного 

спротиву» комплектування органів військового управління, військових 

частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України здійснюється в 

особливий період  військовослужбовцями за контрактом, за призовом 

особами офіцерського складу та територіальним резервом. 

До складу добровольчих формувань територіальних громад 

зараховуються громадяни України, які відповідають вимогам, встановленим 

Положенням про добровольчі формування територіальних громад, пройшли 

медичний, професійний та психологічний відбір і підписали контракт 

добровольця територіальної оборони. 

На громадян України, зарахованих до складу добровольчих формувань 

територіальних громад, під час участі у підготовці та виконанні завдань 

територіальної оборони поширюється дія статутів Збройних Сил України. 

Статтею 119 Кодексу законів про працю України передбачено, що за 

працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за 

призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа 

резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за 

контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на 

проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до 

його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце 

роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, 

фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому 

кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних 

осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. 

Таким чином, за працівниками, які уклали контракт добровольця 

територіальної оборони, зберігається місце роботи, посада і середній 

заробіток. Підставою є підписаний контракт. 

У нас є харчові підприємства де є взривоопасні цехи. Вони швидко 

зупинились. Все законсервували від вибуху. Що робити з працівниками? 

Виробництво зупинено, як бути з працівниками? За лютий 

виплатять з/п, а в березні не буде фінансів навіть за простій. Який 

повинен бути наказ по підприємству про призупинення роботи всіх 

працівників, на що посилатися? 

Зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних 

умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими 

обставинами, є простоєм (стаття 34 КЗпП України).  

У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з 

урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж 

підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше 

підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до 

одного місяця. 

Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче 

від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду 

(окладу). 

Вчора закінчився контракт з військовослужбовцем, продовжує 

служити. Які дії роботодавця?  

Відповідно до частини дев’ятої статті 23 Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу» для військовослужбовців, які 

проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується 

понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення 

демобілізації. 

Таким чином, за військовослужбовцем, контракт якого закінчився, але 

він продовжує служити, збережуться всі гарантії, передбачені статтею 119 

Кодексу законів про працю України, а саме місце роботи, посада і середній 

заробіток. 

15 березня Верховна Рада прийняла в цілому Закон України "Про 

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"  

Так, дійсно ВРУ прийняла Закон "Про організацію трудових відносин в 

умовах воєнного стану" (законопроєкт №7160). 

Поки що остаточного тексту закону не оприлюднено. 

Нагадую, що Закон набере чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

Діятиме він протягом воєнного стану, введеного відповідно до Закону 

“Про правовий режим воєнного стану” та втратить чинність з моменту 

припинення та скасування воєнного стану. 

Цим законом визначаються особливості трудових відносини працівників 

усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду 

діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим 

договором з фізичними особами, на період дії воєнного стану, введеного 

відповідно до Закону “Про правовий режим воєнного стану” (воєнний стан). 

У Законі зазначено, що на період дії воєнного стану: 

-вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, передбачені статтями 43, 44 Конституції України; 

-не застосовуються норми законодавства про працю в частині відносин, 

врегульованих цим законом. 

Хочеться   відмітити   основні  моменти: 

Укладення трудового договору  

На період дії воєнного стану сторони самі за згодою визначають форму 

трудового договору. 

  Переведення та зміни істотних умов праці 

На період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника 

на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за 

винятком переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні 

бойові дії), якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, 

лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших 

обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні 

життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, 

ніж середній заробіток за попередньою роботою. 

На період дії воєнного стану норми ст.     32    КЗпП про двомісячний строк 

попередження працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються. 

  Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. 

 Роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником у зв’язку з 

ліквідацією підприємства, установи, організації, викликаною знищенням в 

результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних 

потужностей або майна підприємства. Про таке звільнення працівник 

попереджається не пізніше ніж за 10 днів з виплатою вихідної допомоги у 

розмірі не менше середнього місячного заробітку. 

На період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи 

роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період 

перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв’язку вагітністю та 

пологами та відпустки для догляду за дитиною, із зазначенням дати 

звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення 

тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову 

непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки, 

крім випадків. 

На період дії воєнного стану норми статті    43    КЗпП  не застосовуються, крім 

випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, 

обраних до профспілкових органів. 

  Встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку 

Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не 

може перевищувати 60 годин на тиждень. 

Для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється 

скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу не може 

перевищувати 50 годин на тиждень. 

П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється 

роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями. 

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем. 

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин. 

На період дії воєнного стану не застосовуються норми статті    53 (тривалість 

роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частина перша 

статті    65, частини третя - п'ята статті    67  та статті 71  - 73 (святкові і неробочі 

дні) КЗпП 

  Оплата праці 

Заробітна плата виплачується на умовах визначених трудовим договором. 

У разі неможливості виплати заробітної плати через воєнні дії виплата 

заробітної плати може бути призупинена, до моменту відновлення 

можливості підприємства здійснювати основну діяльність. 

Відпустки 

На період воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається 

працівникам тривалістю 24 календарних дні. 

На період воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні 

будь якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та 

відпустки для догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до 

виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури. 

Протягом періоду воєнного стану роботодавець на прохання працівника може 

надавати відпустку без збереження заробітної плати без врахування норм 

частини першої статті   26  Закону«Про   відпустки».   

Призупинення дії трудового договору 

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове звільнення роботодавця 

від обов'язку забезпечувати працівника роботою і тимчасове звільнення 

працівника від обов'язку виконувати роботу за укладеним трудовим 

договором. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою 

припинення трудових відносин. 

Дія трудового договору може призупинятися у зв'язку з військовою агресією 

проти України, що виключає можливість виконання ним роботи. 

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат 

працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі 

покладається на державу, що здійснює військову агресію. 

Чи буде Держпраці після закінчення воєнного часу штрафувати за 

порушення законодавства зараз? 

Після нашої перемоги, коли окупантів з України вивезуть вслід за своїм 

військовим кораблем і всі ми повернемось до повсякденного життя,  

інспектори праці відновлять проведення за зверненнями громадян 

інспекційних відвідувань, під час яких до найменших дрібниць 

розглядатимуть усі обставини, у тому числі й ті, що спричинили порушення, і 

давати достатній час на їх усунення. Тільки у разі невиконання припису про 

усунення порушень, будуть розглядатися питання чи варто передавати 

матеріали інспектування до суду. 

Слава Україні. Перемога буде за нами. 

 

 

Головний державний інспектор  

з питань праці та заробітної плати  

управління з питань праці Головного  

управління Держпраці в Одеській області  

 

                                                            Руслан Миколайович Перебийносюк


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних